Mijn favorieten

Taxatie

Jan Foppe de Haan is ooit al- op 27 april 1979 door de Rechtbank in Alkmaar beëdigd als makelaar en taxateur en met frisse tegenzin meegegaan met z'n tijd om zich volgens de normen van nu Register Makelaar-taxateur te noemen. 

 
HOE TAXEREN?
Doordacht, wel overwogen, na persoonlijke opname van het te taxeren object en verder met  inachtname van stand, ligging, grootte, staat van onderhoud, gebruiksmogelijkheden en dit alles ter goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap, op de belofte, door hen als makelaar bij aanvaarding hunnen bediening als zodanig afgelegd.
 
RAPPORT

Geen zin meer in uitgebreide rapporten. Een half A-4tje of achterkant van een sigarendoos begeleid door een goed gesprek waarbij vragen duidelijke antwoorden krijgen. 
"MEETWERK EN MAATWERK"!
Wilt U weten wat de hieraan verbonden kosten zijn, dan hoor of lees van U over wie-wat-waar we het hebben en aan de hand daarvan vertel ik U wat mijn tarief hiervoor is. 
Tel: 0299-674586 - E-mail: info@dehaanmakelaardij.nl