Mijn favorieten

Taxatie

Jan Foppe de Haan is ooit al- op 27 april 1979 door de Rechtbank in Alkmaar beëdigd als makelaar en taxateur en met frisse zin meegegaan met z'n tijd om zich volgens de normen van nu Register Makelaar-taxateur te noemen. Kathelijne Kok is Register Makelaar-taxateur sedert december 2007 zij mogen beide voor banken en financiële instellingen taxaties verrichten (marktwaarden- executiewaarden en/of rekening houdende met situaties voor- en na verbouwing in leeg op te leveren staat of verhuurd / bewoond, maar ook voor belastingaangiften, boedelscheidingen en uiteraard ook voor aan-en verkoopbeslissingen).

 
HOE TAXEREN?
Doordacht, wel overwogen, na persoonlijke opname van het te taxeren object, kadastraal onderzoek, inzien bestemmingsplan en verder inachtname van stand, ligging, grootte, staat van onderhoud, gebruiksmogelijkheden en dit alles ter goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap, op de belofte, door hen als makelaar bij aanvaarding hunnen bediening als zodanig afgelegd.
 
NWWI RAPPORT
Veel hypotheekverstrekkers verplichten u tegenwoordig dat het rapport aan de eisen van het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) voldoet. Wij zijn bij het NWWI aangesloten en kunnen u dus het rapport leveren dat u nodig hebt.
 
"MEETWERK EN MAATWERK"!
Wilt U meer weten-, overweegt u een opdracht te geven en vraagt u zich af hoe dat werkt en wat de hieraan verbonden kosten zijn, dan horen van of lezen we graag van U: 
Tel: 0299-674586 - E-mail: info@dehaanmakelaardij.nl